Fler än 300 sökte Industrifackets stipendium

Vårens ansöknignsomgång avslutades 1.4 med ett rekordantal ansökningar, 310 stycken!

Industrifacket delar ut stipendier på 500 euro till upp till 120 personer per år. Målet är att stöda aktiva studerandemedlemmar under yrkesstudierna.

I maj kommer 60 sökande att få information om att de beviljats ett stipendium. Följande chans att söka stipendiet är hösten under hösten 2020.