Industrifacket deltar i en donation på 230 000 euro till sjukvårdsdistrikten

Industrifacket delar tillsammans med centralorganisationen och andra FFC-förbund oron om finländarnas utkomst och ork samt hälsovårdens resurser och arbetarskydd under den pågående coronakrisen. Förbunden har tillsammans donerat en summa på 230 000 euro till 12 sjukvårdsdistrikt för anskaffning av skyddsutrustning och medicinsk apparatur.

Förutom Industrifacket deltog också Finlands fackförbunds centralorganisation FFC, Bil- och transportförbundet AKT, Pappersförbundet, Post- och logistikunionen PAU, Järnvägsunionen RAU, Finlands livsmedelsarbetareförbund SEL, Sjömansunionen, Finlands musikerförbund och Elektrikerförbundet.