Nu har alla ansökningar om strejkbidrag behandlats

De strejkbidrag som medlemmar varit berättigade till med anledning av de stridsåtgärder Industrifacket utlyste hösten 2019 och våren 2020 och Skogsindustrins lockout, har nu alla behandlats på Industrifackets enhet för medlemsärenden.

Pengarna ska finnas på kontot nästa vecka för de medlemmar som deltagit i stridsåtgärderna och ansökt om strejkbidrag.