FFC kräver hårda åtgärder i arbetslivet

Den fackliga centralorganisationens FFC:s ordförande Jarkko Eloranta risade den ensidiga nedskärningspolitiken i sitt tal till representantskapet och påpekade att rättvisa är innehåll, inte rubriker. 

Budgetförhandlingarna förs om några veckor och inför dem har olika organisationer och politiska partier i kapp föreslagit hårda sysselsättningsåtgärder.

– Låt oss också säga det. Det behövs hårda åtgärder. Men inte i form av nedskärningar i den sociala tryggheten och människornas förutsättningar att leva, utan i arbetslivet.

Eloranta påminde i sitt tal att ålder eller en nedsatt arbetsförmåga inte får innebära slutet på karriären om man vill öka sysselsättningen och få ordning på ekonomin.

Den första åtgärden är att säkra finansieringen för det nationella programmet för välmående i arbetet. Finansministeriet föreslog påtagliga nedskärningar och skärpningar i arbetslöshetsskyddet för äldre. Samtidigt konstaterade ministeriet att man måste satsa mer på välmående och ork i arbetet.

– I sitt budgetförslag som Finansministeriet offentliggjorde två dagar innan hade finansieringen för programmet för välmående i arbetet strukits helt. Det är motstridigt.

Som en del av paketet med hårda åtgärder i arbetslivet bör uppsägningsskyddet stärkas. Kostnaderna måste skärpas så att det alltid lönar sig att ytterliga överväga om det är vettigt att sparka ut det egna, erfarna gänget och ersätta det med billigare arbetskraft.

– ”Personalen är företagets viktigaste resurs” är en klassisk kliché i festtalen. Vore det inte dags att skippa klichéerna och vidta hårda åtgärder – gå från ord till gärningar och en ordentlig lagstiftning.

I sitt tal lyfte Eloranta också fram rättvisan. Rättvisa skapas inte av att en reform kallas rättvis om innehållet leder utvecklingen i motsatt riktning. Hittills har de som föreslagit ett allmänt förtjänstskydd snarare varit ute efter att skärpa villkoren för arbetslöshetsskyddet. På så sätt ställs unga, deltidsanställda och korttidsanställda utanför arbetslöshetsskyddet.

– FFC:s styrelse krävde i början av augusti att alla arbetstagare ska omfattas av det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet. Samtidigt måste arbetsvillkoret förkortas, nivån på de lägsta dagpenningarna höjas och karenserna lindras. Det här är rättvisa. Det här är solidaritet. Det här är att se till alla.

Eloranta uttryckte sin oro över arbetsgivarens systematiska nedmontering av avtalssamhället.

– Det är nämligen så att avtalssamhället inte kan ställas i skåpet för att vänta på det ögonblick då arbetsgivaren behöver det. Man kan inte anställa avtalssamhället på nollavtal och det kan inte kallas på jobb vid behov. Det verkar arbetsgivaren ha glömt.

Syvärinen efterträder Huutola som vice

Eloranta omvaldes till ordförande för representantskapsperioden 2020-2024. Han har lett centralorganisation sedan 2016.

Katja Syvärinen valdes till vice ordförande för FFC:s styrelse. Hon efterträder Matti Huutola som går i pension.

Till ordförande för representantskapet valdes servicefackets PAM:s ordförande Annika-Rönni Sällinen. Till första viceordförande valdes Industrifackets Jarmo Markkanen och till andra viceordförande valdes Mika Byman från Fackförundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL.