Industrifackets ordförande Riku Aalto: Lätta på arbetsvillkoret

Industrifackets ordförande Riku Aalto anser att diskussionen om arbetslöshetsskyddet, som piskats upp av samlingspartiet och Finlands näringsliv EK, är skev. Enligt Aalto ligger de största problemen i systemet med inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd i att arbetsvillkoret eller inkomstkraven ofta inte uppfylls för att få inkomstrelaterat stöd. Det gäller speciellt för många unga arbetstagare.

– Skulle det inte vara rättvist om man lättade märkbart på arbetsvillkoret så att även de skulle få någon nytta av de arbetslöshetsförsäkringsavgifter de betalar? Ett annat alternativ vore att skatteverket återbetalar de avgifter som man burit upp om arbetsvillkoret inte uppfylls, sade Aalto på Industrifackets vårfullmäktigemöte i Vanda på torsdagen.

Fullmäktigemötet skulle ursprungligen gå av stapeln i maj men flyttades fram på grund av coronaläget.

Ordförande Aalto förundrade sig över EK:s agerande i frågor som berör arbetslöshetsskyddet som i andra frågor. Senast meddelade EK att förutsättningarna för en flexibel arbetsmarknad är bland annat att man ska lokalt kunna avtala om frågor i alla företag. Möjligheten till att ingå lokala avtal är redan i dagsläget omfattande inom industrin.

– Nu måste jag fråga varför EK så här kraftigt tar ställning till kollektivavtal och arbetsmarknadsfrågor i stort. Speciellt då de verkligen inte vill vara med och förhandla om dem. Finlands näringsliv EK var ju igår av samma åsikt som vi om huvuddragen i arbetspensionssystemet. Är följande steg att EK lösgör sig från den ståndpunkten, frågade Aalto

Han påminde också om att om man inte besluter om frågor inom arbetsmarknadssystemet, eller det förlorar sin makt, rinner den någon annanstans.

–  I det här fallet till politiska beslutsfattare. Vill EK verkligen det, frågade sig Aalto.

Industrifackets vice ordförande Turja Lehtonen påminde i sitt anförande inför fullmäktige om att företagens konkurrenskraft skapas på arbetsplatserna.

–  Ett fokus i förbättringen av konkurrenskraften måste ligga på att kontinuerligt förbättra förutsättningarna för likvärdigt bemötande, samarbete, diskussion och informationsutbyte på arbetsplatserna.

–  Det är solklart att företagets produktivitet ökar om man lyckas med det här. För tillfället tar de finländska industriföretagen allt för ofta inte till vara på personalens kunskapsresurser, sa Lehtonen.