Handleder du studerande på jobbet? Nu finns det nya hjälpmedel på svenska

Nu finns ett antal broschyrer om handledning av studerande också på svenska, både elektroniskt och i pappersform. Broschyrerna gjordes inom ramen för det projektet Yrkeskunskap tillsammans (Ammattitaitoa yhdessä) under ledning av Arbetarnas bildningsförbund (ABF).

Yrkesutbildningen har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Ett av målen med omställningen i yrkesutbildningen 2018 var att flytta över en större andel av utbildningen till arbetsplatserna.

Broschyrerna kan också vara till stor nytta för förtroendemän och utbildare på arbetsplatserna.

Följande broschyrer finns nu att tillgå på svenska:

Du kan beställa materialet här

Projektet Yrkeskunskap tillsammans (Ammattitaitoa yhdessä) finansierades av Europeiska socialfonden och leddes av ABF.

Industrifacket deltog i projektet tillsammans med Kiipula yrkesinstitut, Arbetshälsoinstitutet, Fackförbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL och servicefacket PAM .

Finlands fackförbunds centralorganisation FFC stödde projektet.