Höstmöten under coronapandemin

Fackavdelningarnas höstmöten ska hållas i oktober-november. I dessa tider är det speciellt viktigt att möten kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Fackavdelningarna måste se till att det finns handsprit och näs- och munskydd till förfogande för mötesdeltagarna.

På höstmötet kan man besluta om att deltagande i fortsättningen också ska vara möjligt genom telekommunikation, t. ex genom dator- eller telefonförbindelse. Det finns gott om olika program och applikationer genom vilka man vara i kontakt med medlemmar.

Mer info om det aktuella coronaläget på Institutets för hälsa och välfärd THL.