Industrifackets fullmäktige sammanträder den 24 november

Industrifackets fullmäktige håller sitt höstmöte tisdagen den 24 november. På grund av coronasituationen kommer mötet att genomföras i form av ett distansmöte med hjälp av digitala hjälpmedel. Mötet pågår i en dag.

Under mötet kommer fullmäktige att behandla lagstadgade ärenden, såsom fackets handlingsplan och budget för 2021, samt motionerna från fackavdelningarna.

Dessutom kommer man att besluta om beloppet för återbetalningen av medlemsavgiften för fackavdelningar, samt nästa års medlemsavgift.

Följ fackets hemsida, Facebook-sida och Twitter-konto under mötet.