Industrifacket kritiskt mot Nestes ledning

Industrifacket riktar kritik mot Neste för företagets agerande under samarbetsförhandlingarna vilka resulterade i att 370 jobb försvinner i Finland.

Under de till synes sakligt genomförda samarbetsförhandlingarna tog man inte vara på chansen att utveckla företaget i samarbete med personalen.

I Nådendal kommer 230 arbetstillfällen att försvinna. I Borgå rör det sig om 140 jobb.

– Åter igen lämnade förhandlingarna en eftersmak av att man förhandlade utgående från ett på förhand bestämt slutresultat. Man skulle kunna tro att ett företag där man tidigare tillämpat en lite annorlunda förhandlingskultur och där staten äger en stor andel, skulle gjort bättre från sig, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

Det är beklagligt att ett bolag med staten som största ägare inte klarar av att göra bättre ifrån sig. Även Neste är framgångsrikt endast med hjälp av sin yrkeskunniga personal. Tillvägagångssättet under förhandlingarna kan börja bryta ner förtroendet inom företaget.

Nestes beslut slår hårdast mot Nådendal där företaget inledde sin verksamhet. Tidtabellen för nedkörningen av raffinaderiet i Nådendal är orealistisk.

– Det minsta som Neste nu kan göra är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de anställda som nu blir utan jobb. De utlovade stödpaketen, utbildning och omställningsskyddet ska tas i bruk och samtidigt ska de uppsagda anställda få stöd med att hitta nya jobb eller utbildning, säger Aalto.

Industrifacket kräver också att regeringen riktar specifika åtgärder till Nådendal med omnejd. Neste har varit en betydande arbetsgivare i nejden. Samtidigt måste man också göra allt för att företagets nya biobränsleanläggning placeras i Finland.