Svenska IF Metalls ordförande Marie Nilsson omvald

Svenska fackförbundet IF Metalls extrainsatta kongress har valt ny förbundsledning och ny förbundsstyrelse. Kongressen hålls digitalt, då den tidigare planerade ordinarie kongressen ställts in på grund av corona-pandemin.

Nuvarande förbundsordförande Marie Nilsson omvaldes enhälligt.

– Det är en stor ära att få förtroendet att fortsätta leda IF Metall. Omständigheterna är speciella. Vi kan ännu inte överblicka hur pandemin kommer att påverka industrin och vårt samhälle. Men vi vet att medlemmarna behöver sin fackförening mer än någonsin i kristid.

– Tillsammans ska vi fortsätta stå upp för medlemmarnas löner och arbetsvillkor och vara en konstruktiv kraft för att ta industrin och samhället ur pandemin. Vi ska försvara välfärden och medverka till klimatomställningen. Att stå för öppenhet, frihandel och internationellt samarbete är en ren överlevnadsfråga för industrin. Det blir baviktigare i en värld där politiken allt oftare präglas av reaktionära och populistiska krafter, säger Marie Nilsson.

Kongressen gav även enhälligt förnyat förtroende till vice förbundsordförande Tomas With samt avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Till förbundssekreterare valdes Martin Gunnarsson, tidigare chef på IF Metalls organisationsenhet.

IF Metall representerar  runt 300 000 medlemmar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.