Sommarjobbarinfo för sommarjobbare och arbetsgivare öppnar igen

Fackcentralerna FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo öppnar i dag. I år svarar Salla Hakoköngäs på frågor som kommer in till Sommarjobbarinfo. Hakoköngäs är utbildad rättsnotarie och studerar till juris magister med arbetsrätt som huvudämne.

”Innan sommarjobbet börjar lönar det sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal och gå igenom det noga innan man undertecknar det, säger Salla Hakoköngäs på fackets sommarjobbarinfo”. FOTO PATRIK LINDSTRÖM

 

 

 

 

 

 

 

Sommarjobbsrådgivaren Salla Hakoköngäs hoppas att alla som fått ett sommarjobb tar kontakt med rådgivningen så fort det dyker upp frågor kring jobbet. Att känna till arbetstagarens rättigheter och skyldigheter redan innan sommarjobbet börjar kan förebygga eventuella problemsituationer.

– Om någonting i arbetsavtalet väcker frågor lönar det sig att ringa eller skicka meddelande till Sommarjobbarinfo innan man undertecknar det. Också arbetsgivare som har frågor om sina sommararbetares anställningsförhållanden kan kontakta rådgivningen, påpekar Hakoköngäs.

– Innan sommarjobbet börjar lönar det sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal och gå igenom det noga innan man undertecknar det.

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo har erbjudit rådgivning och svar på frågor från unga, föräldrar och arbetsgivare redan i 16 år. Alla frågor behandlas konfidentiellt, så man behöver inte dra sig för att fråga om råd.

Även om arbetslivet under årens lopp har förändrats på många sätt handlar frågorna i stort sett om samma saker. Varje år ställs många frågor om löner och arbetstider, likaså om prövotider och arbetsintyg.

Många unga står inför sitt första sommarjobb efter coronapandemin

För många unga är sommaren 2021 viktig för att få arbetserfarenhet och foten in i arbetslivet, eftersom det i fjol fanns betydligt färre sommarjobb på grund av coronapandemin.

För unga är sommarjobbet en viktig upplevelse som ger arbetserfarenhet och hjälper dem att utvecklas till självständiga individer. Under den senaste tiden har det talats mycket om hur de ungas studier drar ut på tiden, att de mår allt sämre och går miste om upplevelser som hör ungdomen till.

Därför är det ytterst värdefullt att så många unga som möjligt i sommar får komma igång med att skapa ett eget liv också genom sommarjobb.

– Att anställa sommararbetare är en värdefull gärning och förhoppningsvis kan arbetsgivarna erbjuda så många arbetstillfällen som möjligt. Just nu är det ännu viktigare än vanligt, påpekar Hakoköngäs.

Tjänsten Sommarjobbarinfo är öppen till slutet av augusti

Sommarjobbarinfo öppnar i dag måndagen den 3 maj och stänger på måndagen den 30 augusti. Sommarjobbsrådgivaren kan nås per telefon på numret 0800 179 279 eller via WhatsApp på numret 040 747 1571 vardagar klockan 9–15. Det finns också ett elektroniskt kontaktformulär på tjänstens webbplats. Rådgivning ges på finska, svenska och engelska. Tjänsten kan kontaktas anonymt.

Basfakta om sommarjobb finns på Sommarjobbarinfos webbplats på adressen kesaduunari.fi/svenska. Det är bra att läsa igenom svaren på de vanligaste frågorna och checklistan för sommarjobbare innan man kontaktar rådgivaren.