Industrifacket kräver att arbetsgivarna förbinder sig till en avtalsmodell

Industrifacket kommer inte att inleda förhandlingar för teknologisektorns del med arbetsgivarsidans nya förhandlingsorganisation Teknologiindustrins arbetsgivare rf. innan det står klart ett hurdant avtal man förhandlar om och hur omfattande täckningsgraden för avtalet är.

– Vi kommer inte att godkänna att man försöker plocka russinen ur bullen eller bollar fram och tillbaka med olika alternativ. Arbetsgivarnas tankar om förhandlingar utan att man binder sig är bara smörja, sade Industrifackets ordförande Riku Aalto på Industrifackets fullmäktigemöte i Vanda på torsdagen.

Jaakko Hirvola, verksamhetsdirektör för branschorganisationen Teknologiindustrin rf., har i offentligheten talat om att företagen skulle kunna vänta och se ett hurdant avtal den nya förhandlingsorganisationen i branschen, Teknologiindustrins arbetsgivare rf, lyckas med att förhandla fram. Efter det skulle företagen göra beslutet mellan det riksomfattande avtalet eller gå vidare med att förhandla fram ett eget avtal på företagsnivå.

– Det innebär att valet skulle göras mellan ett riksomfattande avtal som man förhandlat om, eller ett avtal som man inte ens förhandlat om och är fullkomligt höljt i dunkel. Det duger inte för oss under några omständigheter. Vi kommer heller inte att inleda några som helst avtalsförhandlingar med enskilda företag före vi har ett förhandlingsresultat med Teknologins arbetsgivare, sade Aalto.

Industrifackets första vice ordförande Turja Lehtonen påminde om att ekonomin i Finland är i gott skick och tillväxten fortsätter. Det här kommer naturligtvis att återspeglas i kollektivavtalsförhandlingarna.

– Jag vill också föra fram min oro kring bristen på kompetent arbetskraft, som flera arbetsgivare berättat om. Det är speciellt unga människor som marginaliseras, från arbetslivet och hela samhället. Det är något vi måste lägga fokus på. Varje marginaliserade ungdom är en för mycket, konstaterade Lehtonen.

Industrifackets fullmäktigemöte avslutas på fredag.

Förhandlingarna i teknologisektorn inleds i september. För den mekaniska skogsindustrins del har man redan inlett förhandlingar på företagsnivå i några företag.

I de övriga avtalsbranscherna har arbetsgivarna uttryckt sin vilja att fortsättningsvis förhandla om riksomfattande allmänbindande kollektivavtal.