Vill du ställa fram dina hantverk på en utställning i Murikka?

Har du kanske tillbringat tid under pandemin med att arbeta med garn, tyg, återvinningsmateria, trä eller metall?  Vill du ha dina verk på utställning på Industrifackets kurscenter Murikka från oktober 2021 till slutet av februari 2022?

Deltagarna kan delta med högst tre arbeten i utställningen i Murikka. Deltagarna måste också lägga ett pris på sina arbeten då de kommer att försäkras under utställningen och transporterna dit. Verken skickas per post till Heidi Koivisto-Haataja i Murikka.

Kultur- och fritidssektionen bygger utställningen 15.10.2021.

Du kan anmäla dig till utställningen per e-post till Arja Salo[email protected] eller Inka Nokelainen[email protected] som ger dig närmare instruktioner om hur du kan leverera dina hantverk.