Industrifackets öppettider vid jul och årsskiftet

Industrifackets centralkontor och regionkontoren kommer att stängas på 23 december kl. 14. Servicenummer kommer att fungera normalt igen måndagen 27 december

Regionkontoren håller stängt tisdagen 27 december och kommer att fungera normalt igen tisdagen 28 december. Vid besök på regionkontor ska dock en tidsbeställning fortfarande göras i förväg. Besökstid kan bokas genom regionombudsmannen eller kontorssekreteraren. Alla kontor kommer att vara stängda på nyårsafton 31 december och trettondagen 6 januari.

Industrifackets servicenummer 27–30 december, 3–5 januari och 7 januari

  • Anställningsrådgivning på tfn 020 690 447 finns tillgänglig 27–30 december, 3–5 januari och 7 januari kl. 8.30–
  • Råd om arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor på tfn 020 690 449 finns 27–30 december, 3–5 januari och 7 januari kl. 8.30–
  • Jourtjänsten för medlemsenheten på tfn 020 690 446 är öppen 27–28.12 kl. 8.30–15, 29.12 kl. 8.30–17, 3–1 och 5.1 och 7.1 kl 8.30–15.
  • Rådgivningsnummer för arbetsgivaravgifter 020 774 1190 är öppet 27–29 december kl 8.30–15, 3–5 januari och 7 januari kl. 8.30–

Industrifacket önskar alla sina medlemmar och samarbetspartners en fridfull jul och ett gott nytt år!