Bekanta dig med Industrifackets studiehandbok 2022

Industrifackets studiehandbok 2022 finns nu tillgänglig på webben. Bekanta dig med handboken och anteckna intressanta kurser i din kalender.

Kursutbudet på svenska finns samlat i avsnitt 14 i studiehandboken. I handboken hittar du också bland annat anvisningar om hur du anmäler dig till kurses samt information om ekonomiskt stöd.

Handboken kommer i tryck i ett senare skede och kommer att skickas ut till huvudförtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige, samt till fackavdelningarnas ordförande, sekreterare, studiesekreterare och korrespondenter.

Vi se på kurs – lärande är närande!

Läs studiehandboken