Resultat i teknologiindustrins förhandlingar

Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrins arbetsgivare har den 4 januari nått ett förhandlingsresultat i kollektivavtalsförhandlingarna som gäller teknologiindustrin.

Parterna kom fram till ett förhandlingsresultat med hjälp av riksförlikningsmannen.

Nu kommer förbundens beslutsfattande organ att ta ställning till förslaget till ett nytt kollektivavtal för branschen. För Industrifackets del handlar det om förbundets styrelse.

Förbunden meddelar om innehållet i avtalet efter att förbundens beslutsfattande organ behandlat det.

Industrifackets ordförande Riku Aalto meddelade om förhandlingsresultatet på twitter på tisdagskvällen.