Hermes-appen sprider pålitlig information till säsongsarbetare

Hermes-projektet har just kommit igång. Projektet har ett viktigt mål: att utveckla en mobilapp som ska sprida pålitlig information om det finska arbetslivet till säsongsarbetare. Säsongarbetarna anländer främst från utlandet. De arbetar oftast tillfälligt i Finland men det kan också vara frågan om en permanent bosatta personer.

– Vi hoppas att så många som möjligt som kommer för att jobba inom lant- eller skogsbruket laddar ner appen till sin mobiltelefon. I bästa fall redan innan de anländer till Finland. Många har fått fel infomation angående jobbet i Finland. Det handlar om tillgången till jobb eller lönenivån, berättar projektkoordinatorn Henri von Adlerkrone.

Appen kostar inget för användarna. Apppen är i första hand avsedd för säsongarbetare med utländskt ursprung. Information finns tillgängligt på fem språk: finska, svenska, ryska, ukrainska och engelska.

– Appen är nyttig även för arbetsgivare inom lant- och skogsbruket. Det är viktigt att pålitlig information finns tillgänglig även för arbetsgivare, påpekar von Adlerkrone.

Det finns problem inom lant- och skogsbruket angående säsongarbetarnas löner och andra arbetsvillkor. Det har också förekommit problem gällande säsongsarbetarnas boende. Detta trots att branscherna är fullständigt beroende av utländska arbetare.

Pilotskedet (2022) av projektet gäller lantbrukssektorer (t.ex. bär- och djurgårdar) samt skogs- trädgårds- och plantskolebranscherna. Avsikten är att projektet i framtiden utvidgas till andra branscher.

Hermesprojektet har fått finansiering från programmet ARBETE2030 vid arbets- och näringsministeriet. Det är Industrifacket som administrerar projektet. I projektet deltar även Landsbygdens arbetsgivareförbund, Privatskogsbrukets arbetsgivare, Forststyrelsen och Migrationsinstitutet.