Nytt kollektivavtal i gummiindustrin

Industrifacket har godkänt uppgörelsen om ett kollektivavtal för gummiindustrin. Avtalsperioden för kollektivavtalet är 1.2.2022 – 31.1.2024. Det nya avtalet ersätter det tidigare kollektivavtal vars avtalsperiod löpte ut i slutet av januari. Avtalsperioden för det tidigare kollektivavtalet var 21.2.2020 – 31.1.2022.

I enlighet med det nya kollektivavtalet kommer de anställdas löner att höjas med 1,6 procent från och med 1.5.2022. Dessutom ingår en företagsspecifik andel på 0,4 procent. Lönehöjningen gäller inte för tjänste- eller andra tillägg.

Parterna avtalar om löneförhöjningarna för 2023 senast i slutet av oktober 2022 Löneförhöjningarna bestäms i första hand utgående från olika mätare parterna gemensamt kommer överens om.

Om parterna inte kommer fram till en lösning gällande löneuppgörelsen för 2023 fram till slutet av oktober, kommer kollektivavtalet att löpa 31.1.2023. Det här gäller om inte parterna kommer överens om en annan lösning.

Industrifackets medlemmar i branschen kommer att få mer information om innehållet i avtalet genom ett nyhetsbrev som skickas ut till medlemmarna.

Produktionsarbetarna i branschen representeras av Industrifacket. Gummiindustrin rf förhandlar för arbetsgivarnas del.

Industrifackets medlemmar i branschen arbetar till exempel med att tillverka däck, remmar, slangar, ytbeläggningar, gummistövlar och gummiblandningar.