Resultat i förhandlingarna inom båtbyggnadsbranschen och 4 andra branscher

Parterna på arbetsmarknaden har nått en uppgörelse i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för båtbyggnadsbranschen onsdagen den 23 februari. Avtalsparterna i branschen är Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Båtindustrins arbetsgivare rf.

Likaså har Industrifacket rott i hamn med förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inom borst- och penselbranschen onsdagen 23.2. Industrifacket förhandlar med Kemiindustrin rf. om anställningsvillkoren i branschen.

Förhandlingarna har också lett till resultat inom den glaskeramiska industrin (18.2) och sko- och läderindustrin (22.2). Arbetsgivarna representeras av Lasikeraaminen teollisuus LT rf samt Sko- och läderindustrin rf.

Resultat också i förhandlingarna inom plantskolebranschen

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal ledde fram till en uppgörelse på tisdagen 22.2. Innehållet följer den så kallade allmänna linjen som bildats i  skogsbranschernas förhandlingar.

Arbetsgivarna representeras i förhandlingarna av Privatskogsbrukets arbetsgivare rf.

Samtliga uppgörelser går nu vidare till behandling hos de beslutsfattande organen i respektive förbund.