Finlands största fackförbund lanserar mobilapp för säsongsarbetare

Fackförbundets unika app ger information om arbetslivets regler på fem språk.

Industrifacket är Finlands största fackförbund och representerar över 200 000 arbetstagare i flera olika avtalsbranscher. Arbetstagare inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk är några av dessa grupper.

Mobiltelefonappen Hermes, som Industrifacket tagit fram, har nu introducerats i appbutikerna. Den avgiftsfria applikationen är avsedd för arbetstagare och arbetsgivare inom jord- och skogsbrukssektorerna.

Den globalt unika appen ger tillförlitlig information om arbetslivets regler och livet i Finland. Innehållet är identiskt i alla fem språkversionerna. Språken är engelska, svenska, finska, ukrainska och ryska.

Hermes-appen är lätt att använda. Applikationen kan laddas ned från appbutikerna och från Hermes-projektets webbplats på adressen www.hermesapp.fi.

Hermes-projektets provanvändningsskede inleddes i februari 2022, och det gäller landsbygdsnäringar, till exempel bärodling, djuruppfödning, skogsvård, trädgårdsodling och plantskolor. Under de kommande åren kommer appen att utvidgas så att den också omfattar andra avtalsbranscher och språk.

Det är livsviktigt för arbetsgivare inom jord- och skogsbruket att få säsongsarbetskraft. Därför är det viktigt att även arbetsgivare får riktig och aktuell information om till exempel lön och andra arbetsvillkor i enlighet med kollektivavtalet. Det kan förekomma problem med lönebetalningen, och ett ytterligare problem är att olika arbetsförmedlare ofta tar ut olagliga avgifter. Ingen borde bli tvungen att betala för att få arbeta i Finland.

Projektet är en del av en projekthelhet som social- och hälsovårdsministeriet inlett och ärendet har främjats i samarbete med arbetsgivarorganisationer, Forststyrelsen och Migrationsinstitutet.

Ytterligare information:

Forskningschef Anu-Hanna Anttila, ledare för Hermes-projektet
[email protected], tfn 040 662 1262

Projektkoordinator Henri von Adlerkrone
[email protected], tfn 040 922 6684