Kollektivavtalsförhandlingarna i teknologiindustrin fortsätter nästa vecka

Kollektivavtalsförhandlingarna mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare togs upp idag fredag 25.11 på eftermiddagen.

Följande gång samlas representanter för parterna för förhandlingar tisdagen 29.11 på eftermiddagen.