Framsteg i förhandlingarna inom kemiindustrin

Kollektivavtalsförhandlingarna inom kemisektorn återupptogs torsdagen den 8 december. Den femte förhandlingsdagen gick ut på att arbeta med de så kallade textfrågorna, det vill säga substansfrågor i avtalet.

Det skedde framsteg i förhandlingarna men det finns fortfarande en del frågor kvar att lösa.

Förhandlingstidtabellen är sådan att den sista inbokade dagen för förhandlingar är 16 december. Följande gång träffas parterna 12.12.