Industrifackets styrelse: Vi stöder ett tätare samarbete mellan FFC-förbunden

Industrifackets styrelse uttrycker sitt stöd för fackcentralen FFC:s beslut om ett intensivare samarbete under den pågående avtalsrörelsen. Finlands fackförbunds cenralorganisation FFC:s styrelse gick tidigare i veckan ut med att medlemsförbunden tillsammans under avtalsrörelsen strävar efter en överenskommelse som tryggar köpkraften.

Ett samarbete mellan löntagarna är nödvändigt i ett läge där löneförhöjningarna i andra branscher är starkt kopplade till resultaten i exportindustrins avtal. Detta på grund av att arbetsgivarna koordinerat förhandlingarna i flera olika branscher.

En del av samarbetet utgörs av att Industrifacket redan nu inlett koordineringen av stridsåtgärder tillsammans med andra förbund. Bredare axlar möjliggör en strävan efter rättvisa löneförhöjningar.

Målet är fortsättningsvis i att i första hand nå ett förhandlingsresultat utan att ta till stridsåtgärder. Läget kan dock förändras snabbt om inte det sker framsteg i förhandlingarna.

De sista resterna av ”kiky” ska bort

Industrifacket kräver att socialförsäkringsavgifterna på två procent, som överfördes på arbetstagarna i samband med konkurrenskraftsavtalet (kilpailukykysopimus, kiky) år 2016, nu flyttas tillbaka på arbetsgivarna.

Återinförandet av de sista ”kikyresterna” på arbetsgivarna skulle avsevärt förbättra löntagarnas köpkraft utan att det äventyrar statsfinanserna och den offentliga ekonomin. Sedan konkurrenskraftsavtalet slöts har arbetsgivarna vunnit runt två miljarder euro per år av den extrabörda som löntagarna fått bära.

Då motiverades beslutet med Finlands konkurrenskraft. I nuläget är inte konkurrenskraften är ett problem för Finland. Vi har ett problem med köpkraften.