Löneuppgörelsen dryftades i avtalsförhandlingarna inom kemiindustrin

Idag fredagen den 30 december fortsattes kollektivavtalsförhandlingarna inom kemiindustrin. Temat för förhandlingarna var löneuppgörelsen. Avtalsparterna, Industrifacket och arbetsgivarföreträdaren Kemiindustrin rf, står långt ifrån varandra i detta samband.

Textfrågorna blev klara igår den 29 december. Avtalsparterna träffar varandra nästa gång onsdagen den 4 januari.

Kollektivavtalen för de tre huvudbranscherna inom kemiindustrin löper ut denna vecka varefter fredsplikten inte längre är i kraft.