Teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar fortsätter nästa tisdag

Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare fortsatte idag onsdag 4 januari med sina förhandlingar om ett nytt kollektivavtal för teknologiindustrin. Parterna har närmat sig varandra i sitt synsätt, men ett resultat har ännu inte uppnåtts.
Man kom överens om att fortsätta med förhandlingarna nästa veckas tisdag den 10 januari på eftermiddagen.