Teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar fortsätter på måndagen

Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrins arbetsgivare rf. återupptog förhandlingarna idag tisdagen 10.1.

Framsteg gjordes i förhandlingarna, men trots det nådde inte parterna fram till ett förhandlingsresultat.

Parterna kom överens om att fortsätta med förhandlingarna måndagen den 16 januari.