Förhandlingsresultat i två branscher inom kemisektorn

Industrifacket och Kemiindustrin rf:s medlemsförening Glaskeramisk industri LT rf i förhandlingarna nått en avtalsuppgörelse för glaskeramiska industrin.

Förhandlingarna mellan Industrifacket och Gummindustrin rf har också lett till en avtalsuppgörelse för gummiindustrins arbetstagare.

Följande steg är att samtliga inblandade organisationers beslutsfattande organ tar ställning till förhandlingsresultatet. Mer information följer efter det.