Industrifacket uttrycker sitt stöd till PAM och strejken inom handeln

Industrifacket önskar att industrianställda undviker att handla i de butiker och stormarknader där servicefacket PAM utlyst strejk men som trots det håller öppet med hjälp av förmän och inhyrd personal.

Strejken inom handeln inleds 9.2.2023. Med hjälp av stridsåtgärderna vill PAM lägga tryck på att parterna ska nå ett resultat i kollektivavtalsförhandlingarna i en kvinnodominerad bransch som präglas av låga inkomster. Arbetsgivaren har på en del ställen tagit till hårda åtgärder för att bryta strejken.

Industrifacket fördömer arbetsgivarnas påtryckninsmetoder och vill uttrycka sitt stöd till yrkesmänniskorna inom handel som med rätta kämpar för sin utkomst.

Strejker inleds i delar av Keskos logistiktjänster samt i 160 S- oc K-gruppens stormarknader torsdagen den 9 februari kl. 05.00 och avslutas lördagen den 11 februari kl. 05.00. Strejken omfattar ca 16 000 anställda inom handeln.