Resultat i förhandlingarna inom teknologiindustrin

Förhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrins arbetsgivare rf har den 3 februari lett till ett förhandlingsresultat. Industrifackets styrelse behandlar och tar ställning till utkastet till kollektivavtalet söndagen den 5 februari. Mer information följer efter det.