Båtbyggnadsbranschens avtalsförhandlingar i mål

Industrifackets avtalsförhandlingar har lett fram till resultat i två branscher.

Måndagen den 6 mars stod förhandlingarna i båtbyggnadsbranschen och borst- och penselbranschen klara.

Arbetsgivarna i branscherna representeras av Kemiindustrin rf. respektive Båtindustrins arbetsgivare rf.

Förbundens beslutsfattande organ kommer nu att ställning till förhandlingsresultaten. Mer information följer.