Industrifacket stöder arbetet för barns och ungas psykiska hälsa

Industrifacket har gjort en donation till MIELI Psykisk hälsa Finland rf. Donationen på 5 000 euro är till för att stöda arbetet för att stöda barn och ungas psykiska välmående.

Mieli rf vill påminna om att grunden för välmående senare i livet skapas i barndomen. Byggstenarna för välmåendet finns i trygga människoförhållanden och en trygg miljö: föräldrar, känslan av att bli hörd och sedd och att ens känslobehov besvaras.

Läs mer om arbetet för arbetet för psykiskt välmående bland barn och unga.