Nytt kollektivavtal för tjänstemännen i kommunikationsbranschen

De beslutsfattande organen för Industrifacket, Kommunikationsbranschens tjänstemän Grafinet rf och arbetsgivarna Medieförbundet rf har godkänt avtalsuppgörelsen för kommunikationsbranschens tjänstemän.

Avtalsperioden för det nya kollektivavtalet är 1.3.2023–28.2.2025.

Löneförhöjningen följer den allmänna linjen och innehåller en engångsersättning på 400 euro som betalas ut i april 2023.

Lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 3,5 procent senast 1.6.2023 eller första löneutbetalningsdag efter datumet. Tabellönerna och tilläggen höjs likaså med 3,5 procent senast i juni 2023.

De individuella lönerna höjs från och med 1.6.2024  med en allmän lönehöjning på 1,8 procent.

Löneförhöjningarna för avtalsperioden innehåller också en företagsspecifik andel på 0,7 procent och den räknas utgående från lönerna i mars 2024. De individuella lönerna innehåller inte arbetstids- eller miljötillägg.

Avsikten är att man på arbetsplatserna förhandlar lokalt om fördelningen av den förteagsspecifika lönepotten. Om man inte nått en överenskommelse om fördelningen före 15.5.2024 ska 0,5 procent fördelas av arbetsgivaren och 0,2 procent genomföras i form av en allmän lönehöjning.