Nytt kollektviavtal i ädelmetallbranschen

De beslutsfattande organen i Industrifacket och Kemiindustrin rf har godkänt avtalsuppgörelsen för ädelmetallbranschen. Avtalsperioden är 1.3.2023–28.2.2025

Löneförhöjningar 2023

Engångspott

Storleken på engångsersättningen är 372 euro och den betalas ut i samband med lönen för april 2023.

Engångsersättningen betalas ut till anställda vars anställning börjat senast 1.1.2023 och som fortfarande gäller då engångspotten betalas ut. Ersättningen betalas ut även om den anställda är permitterad, sjukskriven eller familjeledig.

Senareläggningsersättning

Senarläggningsersättningen är en ersättning för att löneförhöjningen skjuts fram med fem månader. Ersättningen på 372 euro betalas ut i samband med lönen i juli.

Senareläggningsersättningen betalas ut till anställda vars anställning börjat senast 1.4.2023 och är fortfarande i kraft då ersättningen betalas ut.

Ersättningen betalas ut även om den anställda är permitterad, sjukskriven eller familjeledig.

Allmän löneförhöjning

De individuella lönerna utan tjänsteårstillägg och andra tillägg höjs från och med 1.11.2023 eller första löneperiod som inleds efter det genom en allmän lönehöjning på 2,2 procent.

Löneförhöjningar 2024

Allmän löneförhöjning

De individuella lönerna utan tjänsteårstillägg och andra tillägg höjs från och med 1.6.2024 eller första löneperiod som inleds efter det genom en allmän lönehöjning på 3,3 procent.

Den företagsspecifika löneförhöjningen

Den företagsspecifika löneförhöjningen är 0,2 procent och betalas ut från och med 1.6.2024. Arbetsgivaren bestämmer om hur den lokala löenförhöjningen fördelas.

Tilläggen höjs från och med 1.3.2024.

Avtalet innehåller även nya skrivelser om förbundens gemensamma arbetsgrupper, placering av semestern under uppsägningstiden och implementering av familjeledighetsreformen i kollektivavtalet.