Resultat i bildäckbranschens kollektivavtalsförhandlingar

Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Bildäcksförbundet rf har nått ett resultat i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för bildäcksbranschen.

Nu återstår det att respektive förbunds beslutsfattande organ tar ställning till avtalsuppgörelsen. Mer informationer följer efter beslutet.