Tekniska problemen i det elektroniska röstningssystemet fixade

Det har förekommit tekniska problem i det elektroniska röstningssystemet i valet till Industrifackets förbundskongress. Det tekniska strulet har gjort det svår för en del väljare att komma vidare och rösta i systemet. Industrifacket beklagar det skedda.

De tekniska problemen har nu åtgärdats.

Om du inte lyckades rösta i det elektroniska röstningssystemet första gången är det nu fullt möjligt att gå in och lägga din röst.

Om du misstänker att din röst inte registrerades är det lätt kolla upp det genom att logga in i röstningssystmet. Om du i systemet ser en grön symbol och texten ”Olet jo äänestänyt vaalissa/ Du har redan röstat”, har röstningen lyckats och din röst är registrerad. Om du inte ser symbolen och texten så släpper systemet in dig och du kan rösta.

Endast personer med rösträtt i Industrifackets kongressval kan logga in i tjänsten. Medlemmar i Industrifacket som står till arbetsmarknadens förfogande och har gått med i Industrifacket senast 10.12.2022 har rösträtt i kongressvalet.