Valdeltagandet i kongressvalet ligger redan på 37 procent – nu börjar slutspurten

Fler än var tredje röstberättigad medlem har röstat i Industrifackets kongressval. Valet inleddes fredagen den 10 mars.

Det sammanlagda valdeltagandet låg på tisdagsmorgonenen den 28 mars på 36,8 procent. 28,7 procent utgjordes av elektroniska röster. Poströsternas andel var 8,1 procentenheter.

Industrifacket vill tacka alla som röstat och uppmuntrar till att fortsätta med det goda arbetet för att höja valdeltagandet på arbetsplatserna och i fackavdelningarna.

Ju fler medlemmar som röstar i valet, desto starkare ställning får Industrifacket för att driva medlemmarnas intressen i framtiden.

Dessutom lottar förbundet ut VIP-biljetter till ishockey-VM i Tammerfors bland alla som röstar i valet.

Industrifackets ordinarie förbundskongress går av stapeln i Tammerfors 22–24.5.2023.