Hur högt var valdeltagandet i din fackavdelning? Kolla här!

Industrifacket har nu räknat det fackavdelningsvisa valdeltagandet i Industrifackets kongressval.

Du kan kolla valdeltagandet i den här listan:  Valdeltagandet i fackavdelningarna.

Det högsta valdeltagandet var i OMG Kemia rf i Karleby där 82,3 procent av medlemmarna röstade i kongressvalet.

Flera svensk- och tvåspråkiga fackavdelningar visar ett valdeltagande på långt över 43,2 som det totala valdetagandet landade på. Där finns bland andra Jeppo, Oravais kemiarbetare (64,5 %), Nykarleby Allmänna Fackavdelning (61,7 %), Pedersöre metallarbetarfackavdelning (60,8 %) och Raseborgs industriarbetare (54,8 %).

Det sammanlagda valdeltagandet i kongressvalet ligger på 43,2 procent. Alla Industrifackets medlemmar som står till arbetsmarknadens förfogande hade rösträtt i valet. Sammanlagt rör det sig om runt 123 000 medlemmar. I valet gavs 53 082 godkända röster.

Fler än 1 500 kandidater ställde upp i kongressvalet. Av dem valdes nu 442 kongressombud till Industrifackets förbundskongress i Tammerfors 22–24.5.2023.