58 studerande belönades med Industrifackets stipendium

Industrifacket delar två gånger per år ut stipendier på 500 euro till studerandemedlemmar. Våren 2023 belönades 58 personer med stipendiet.

På bilden är Kalle Railo som fick stipendiet ifjol. Syftet med stipendiet är att stöda aktiva medlemmar under studierna.

Stipendiet kan beviljas till studerande på andra stadiet som tar yrkesexamen eller som bedriver fortsatta studier. Det enda kravet är studerandemedlemskap i Industrifacket.

Beviljade stipendier våren 2023

Stipendiet delades nu ut för åttonde gången. Följande ansökningsomgång går av stapeln hösten 2023.

Industrifackets tidning Tekijä intervjuade nyligen urmakarstuderande Venni von Weissenberg som fick stipendiet år 2022. Läs hela artikeln här!