Arbetarskyddsmyndigheten inspekterar gårdar som använder utländsk arbetskraft

Arbetarskyddsmyndigheten inspekterar gårdar med trädgårds- och bärodlingar samt andra arbetsplatser inom jordbruket som sysselsätter utländska säsongsarbetare. I år inriktas tillsynen både till gårdar som inte inspekterats tidigare samt till gårdar där försummelser observerades i fjol.

Vid inspektionerna övervakas bland annat anställningsförhållandets minimivillkor och att arbetsgivaren iakttar de preciseringar i kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna som gjorts i fjol, i synnerhet gällande ackordprissättning och garantilön.

Inspektioner görs särskilt under skördesäsongen, men även i slutet av säsongen, då kan man granska hur löner och arbetstider utfallit.

I mars gjorde arbetarskyddsmyndigheten ett e-postutskick till arbetsgivare inom jordbruket med anvisningar om ackordprissättning, garantilön och användning av utländska säsongsarbetare. Läs meddelandet som skickats till arbetsgivarna här.

Användning av diffusa arbetsförmedlare ökar risken för utnyttjande

I Finland betalas eventuella rekryteringsarvoden alltid av arbetsgivaren. Utanför EU debiteras arbetstagarna ofta orimliga avgifter. Enligt finsk lag är det straffbart att ta ut en avgift av arbetstagare, och användningen av diffusa mellanhänder utsätter arbetstagarna för utnyttjande.

”Om arbetsgivaren skaffar arbetskraft via gamla arbetstagare och inte själv betalar för tjänsten kan man fundera på hur trovärdigt det är att någon skaffar tiotals arbetstagare till en gård utan att ta ut arvoden av någon”, påminner överinspektör Merja Laakkonen vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Arbetsgivaren ska endast använda ändamålsenliga och lagliga bemanningstjänster.

Mer info på Arbetarskyddsmyndighetens webbplats.