Förhandlingarna om kollektivavtal för plantskolebranschen inleds

Avtalsförhandlingarna inom plantskolebranschen inleds under den här veckan. Det nuvarande kollektivavtalet mellan Industrifacket och Privatskogsbrukets arbetsgivare löper ut 29.2.2024.

Kollektivavtalsförhandlingarna inom skogsmaskinbranschen och skogsbranschen har också redan kommit i gång. Avtalen för branscherna löpte ut 31.1. Avtalen tillämpas fram tills att parterna slutit ett nytt avtal.