FFC och dess medlemsförbund fortsätter sina strejker

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta träffade arbetsminister Arto Satonen i dag onsdag. Regeringen är fortfarande inte villig att mildra de försämringar som drabbar arbetstagarna. FFC:s styrelse konstaterade att de politiska stridsåtgärderna fortsätter utan avbrott.

– Vi är besvikna. Vi har hoppats att de åtgärder som drabbar arbetstagarna hårt skulle kunna göras rättvisare och mjukare. Regeringen gick oss inte till mötes, utan tänker fortfarande förverkliga många av näringslivets mål som är negativa för arbetstagarna. En stor del av dem har ingen effekt på sysselsättningen eller balansen i de offentliga finanserna. Det är inte sakliga utan ideologiska skäl som ligger bakom dem, berättar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC har redan tidigare kommit med ett förslag som innebär ett betydande tillmötesgående, så att det skulle vara möjligt hitta någon slags kompromiss i den infekterade situationen. I dag lade Eloranta fram en idé om att trygga minimivillkoren.

– Vi föreslog för regeringen att minimianställningsvillkoren ska tryggas för de kommande tio åren. Regeringen har konstaterat att den inte strävar efter att avskaffa det minimiskydd som kollektivavtalens allmänt bindande verkan ger. Vid förhandlingarna om regeringsprogrammet satte den sig ändå inte in i de exakta konsekvenserna av ett utökat lokalt avtalande. Den extra tiden skulle göra det möjligt att bedöma vilka följder det får om det lokala avtalandet utökas, säger Jarkko Eloranta.

FFC:s styrelse beslutade att förlänga de strejker som redan tidigare har inletts, så att de fortsätter utan avbrott. Strejken gäller sammanlagt ungefär 7 000 arbetstagare inom Industrifacket, Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT, Servicefacket PAM, Byggnadsförbundet, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL samt Elektrikerförbundet.

– Vi är beredda att avbryta strejkerna när som helst, om regeringen visar förståelse för arbetstagarnas oro. FFC:s styrelse sammanträder igen nästa vecka för att utvärdera läget och fortsättningen på stridsåtgärderna, berättar Jarkko Eloranta.

FFC publicerade i tisdags en enkät som som Verian har gjort den 13–17 mars, och som visar att 54 procent av finländarna godkänner de strejker som FFC och dess medlemsförbund har utlyst. Starkast är stödet bland unga, kvinnor och arbetstagare.

– Vi har fortfarande ett starkt stöd bland folket. Även om det endast är arbetstagare inom vissa branscher som strejkar, så är det här hela FFC:s gemensamma ansträngning. Vårt beslut om att fortsätta stridsåtgärderna var enhälligt. Vi är alla tacksamma över de strejkande arbetstagarnas insats. Vi stöder dem och deras fackförbund.

Enligt Eloranta är arbetstagarna och deras intresseorganisationer bekymrade över den kyliga linje som regeringen Orpo-Purra driver.

– Regeringen har ända från början varit hårdhjärtad och ohörsam för den oro som vanligt folk känner. Så också nu. Det här bådar inte gott inför framtiden. Många är i dag oroade över vad regeringens ramförhandlingar i april kommer att medföra.

Strejkerna och strejkgränserna uppdateras på FFC:s webbplats efter att fackförbunden informerar om sina åtgärder.