Vanliga frågor om övertidsförbud

1. Varför har man gått in för konfliktåtgärder?

Industrifacket försvarar medlemmarnas intressen. Industrifackets viktigaste mål för förhandlingarna är följande: 1) Den oavlönade arbetstidsförlängning som kom till i samband med konkurrenskraftsavtalet (kiky) avskaffas 2) Motarbeta de förslag på direkta försämringar i arbetsvillkoren som arbetsgivarna presenterat.

Arbetsgivaren har under förhandlingarna hållit hårt fast vid att kiky fortsätter. Arbetsgivarna har inte avstått från sina krav på försämringar av arbetstagarnas ställning, rättigheter och arbetsvillkor. Beskrivande för arbetsgivarnas attityd är att de inte kommit till förhandlingarna med ett enda förbättringsinitiativ  gällande arbetsvillkoren.

I den här situationen har inte Industrifacket något annat val än att föra förhandlingarna vidare genom konfliktåtgärder på arbetsmarknaden för att försvara medlemmarnas rättigheter och ställning.

Utvecklandet av arbetslivet i en riktning som gynnar arbetstagarna ligger arbetstagarnas egna händer. Arbetstagarna kan uppnå sina mål endast genom att organisera sig och tillsammans befrämja sina rättigheter.

2. Vem gäller övertidsförbudet?

Industrifacket har beslutat att förlänga övertidsförbudet 4–15.11 inom teknologiindustrin, plåt- och industriisoleringsbranschen, malmgruvorna och försvarsministeriets arbetsplatser. Inom de här branscherna gäller övertidsförbudet utan uppehåll fram till 24.11.

Övertidsförbudet utvidgas ytterligare till att gälla för teknisk service och tekniskt underhåll 16–24.11.2019.

Under pågående övertidsförbud vägrar arbetstagarna jobba övertid.

3. När inleds övertidsförbudet? När avslutas övertidsförbudet?

Övertidsförbudet inom teknologiindustrin, plåt- och industriisoleringsbranschen, malmgruvorna och försvarsministeriets arbetsplatser inleddes 4.11.2019 klockan 00.00. och avslutas 24.11 klockan 00.00. Inom de här branscherna gäller övertidsförbudet utan uppehåll fram till 24.11.

Övertidsförbudet för teknisk service och tekniskt underhåll inleds 16.11.2019 klockan 00.00 och avslutas 24.11 klockan 24.00.

4. Är ett övertidsförbud en laglig åtgärd?

Ja. Övertidsjobb förutsätter alltid ett godkännande av arbetstagaren.

5. Kan arbetsgivaren bestämma att en anställd arbetar övertid?

Nej. Övertidsjobb förutsätter alltid ett godkännande av arbetstagaren.

6. Kan arbetsgivaren säga upp en anställd som följer övertidsförbudet?

Övertidsjobb förutsätter alltid ett godkännande av arbetstagaren. Arbetstagaren har rätt att vägra utföra övertidsarbete.

Då en fackförening utlyst stridsåtgärden har arbetsgivaren inte rätt att säga upp eller häva anställningsförhållandet på grund av arbetstagarens deltagande i en arbetskonflikt. Industrifacket är en fackförening. Konfliktåtgärdens natur har inte en betydelse i sammanhanget.

7. Finns det gränser för övertidsförbudet?

Övertidsförbud innebär att man arbetar enbart under den regelbundna schemalagda arbetstiden.

Övertidsförbudet gäller inte för nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att skydda liv och hälsa.

8. Information om övertidsförbudet

Information om övertidsförbudet får du av din förtroendeman eller jouren 020 690 447. Jouren betjänar under vardagar 8.30–15. Frågor kan även skickas per e-post: [email protected].

Följ med läget på Industrifackets webbsida och facebooksida samt Industrifackets tidning Tekijä.