Teollisuusliiton työtaistelutoimet käynnistyvät suunnitellusti

Teollisuusliiton 17. tammikuuta ilmoittamat toimipaikkakohtaiset työnseisaukset toteutuvat suunnitellusti. Työnseisaukset ovat voimassa 1.2. ja 3.2.2023 välisellä ajalla teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden valikoiduissa toimipaikoissa.

Tarkemmat tiedot lakon piirissä olevista toimipaikoista ja yrityksistä löytyvät Teollisuusliiton verkkosivuilta. Toimialoilla on voimassa myös ylityökielto.

Ylityökielto ja toimipaikkakohtaiset työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Teknologiateollisuuden sopimusalat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan joulukuun 2022 alusta. Kemianteollisuudessa sopimukseton tila alkoi vuoden 2023 alusta.