Uusi työehtosopimus tekstiilihuoltoalalle

Tekstiilihuoltoalan uusi kaksivuotinen työehtosopimus on voimassa 23.2.2023 ja 31.1.2025 välisen ajan. Uuden työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset muodostuvat 400 euron kertaerästä ja 135 euron korotuksesta henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin tai 80 sentin korotuksesta henkilökohtaisiin tuntipalkkoihin.

Tarkemmin kuvattuna henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan tänä vuonna 100 euron suuruisella yleiskorotuksella ja henkilökohtaisia tuntipalkkoja 59 sentin suuruisella yleiskorotuksella. Vuonna 2024 yleiskorotuksen suuruus on 35 euroa henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin ja 21 senttiä henkilökohtaisiin tuntipalkkoihin.

Palkkaratkaisu sisältää myös vuodelle 2023 kertakorvauksen, jonka suuruus on 400 euroa. Kertakorvaus voidaan maksaa kahdessa 200 euron suuruisessa erässä. Ensimmäinen 200 euron erä tulee maksuun toukokuussa ja toinen 200 euron erä tulee maksuun joulukuussa.

Taulukkopalkat nousevat molempina vuosina yleiskorotuksen verran eli yhteensä 6,1 prosenttia kahden vuoden sopimuskaudella. Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset nousevat 6,1 prosentilla ja palvelusaikalisät 4,9 prosentilla 1.2.2024 alkaen.

Sopimuksen tekstimuutokset sisältävät perhevapaauudistuksen kirjaukset sekä muutoksen työssäolon veroisiin päiviin viikkoylityölaskennassa.

Nuorten harjoitteluun satsataan nostamalla Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman palkka heti sopimuskauden alusta 395 euroon vuosille 2023–2025.