Textilvårdsbranschens nya kollektivavtal

Det nya tvååriga kollektivavtalet för textilvårdsbranschen gäller mellan 23.2.2023 och 31.1.2025. De kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna under avtalsperioden består av en engångsersättning på 400 euro och en höjning på 135 euro i månadslönen eller 80 cent/timme om lönen betalas ut i timlön.

En mer detaljerad beskrivning av löneförhöjningarna följer: De personliga månadslönerna höjs i år genom en allmän lönehöjning på 100 euro per månad eller 59 cent per timme. År 2024 är den allmänna lönehöjningen av den personliga lönen 35 euro per månad och 21 cent per timme.

Löneuppgörelsen innehåller också en engångsersättning på 400 euro år 2023. Engångsersättningen kan betalas ut i två lika stora rater. Den första raten på 200 euro i maj och den andra raten på 200 euro i december.

Lönetabellerna stiger bägge år enligt den allmänna lönehöjningen det vill säga 6,1 procent under avtalsperioden. Ersättningarna för huvudförtroendemannens och arbetarskyddsfullmäktiges förtroendeuppdrag höjs 6,1 procent och tjänsteårstillägget 4,9 procent från och med 1.2.2024.

Avtalet innehåller ändringar i texten som gäller skrivelserna om tillämpningen av familjeledighetsreformen och en förändring av dagar jämförbara med arbete då den veckovisa övertiden räknas ut.

Avtalet innehåller även satsningar på praktik för unga då man höjer lönen för sommarpraktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och tjäna genast från början av avtalsperioden till 395 euro för åren 2023–2025.