Fullmäktige och styrelsen valdes

Kongressen har valt fullmäktige och styrelsen för Industrifacket för år 2018-2023. Till ordförande för fullmäktige valdes Jarmo Markkanen. Mellan förbundskongresserna är fullmäktige det högsta beslutfattande organet inom förbundet.

Till första vice ordförande för fullmäktige valdes Jani Väisänen, andra vice ordförande blir Jyrki Levonen och tredje viceordförande Anne Baltzar. Sammanlagt utsågs 83 fullmäktigeledamöter. Fullmäktige

Kongressen valde också 28 medlemmar till Industrifackets styrelse. Styrelsen leds av förbundets ordförande Riku Aalto. Styrelsen