Strategin finns nu på webben

Industrifackets extraordinarie kongress som hölls i november godkände förbundets strategi för åren 2018–2023. Strategin fungerar som en verksamhetsplan som styr förbundets verksamhet de närmaste åren. Nästa gång strategin ses över är i samband med fullmäktigemötet våren 2018.

Strategin trycks både på svenska och finska och postas senare bland annat till fackavdelningarna.

I elektronisk form hittar du strategin här.