Arbetsgivarnas försämringsförslag var sista droppen – strejkvarning inom mekaniska skogsindustrin

Industrifacket inleder en strejk på arbetsplatserna inom den mekaniska skogsindustrin. Strejken omfattar omkring 5 000 arbetstagare. Strejken börjar måndagen 22.1 klockan 6.00 och slutar måndagen 29.1 klockan 5.59, om man inte innan det uppnår en uppgörelse som Industrifacket kan godkänna.

Kollektivavtalet för den mekaniska skogsindustrin gick ut redan i slutet av november. Förhandlingarna har framskridit mycket trögt, trots att Industrifacket utlyste ett övertidsförbud innan jul.

– Jag undrar varför det inte lyckas att göra vettiga överenskommelser med organiserade arbetsgivare. Skogsindustrins förhandlingsmetod går ut på att det inte blir något avtal om inte alla deras krav uppfylls. Det här hör ju inte till dagens melodi, förundrar sig Industrifackets vice ordförande Jari Nilosaari.

Arbetsgivarsidan har lyft fram en mängd försämringsförslag till förhandlingarna, som till exempel arbetsgivarens rätt att ensidigt bestämma om hur semestern ska hållas samt att ta i bruk 21 veckovisa arbetsskift med betydligt sämre villkor än tidigare.

– Samtidigt har man föreslagit försämringar i ersättningarna för stagnationstid, söckenhelger och i lönen för sjukdomstid. Arbetsgivarna har dessutom erbjudit en massa övriga försämringar, som vi naturligtvis inte kan godkänna, betonar Nilosaari.

Strejken som börjar 22.1 är riktad främst mot företag som har kopplingar till Skogsindustrins styrelse eller förhandlare. Företagen som omfattas av strejken är bland annat fanerfabriker och sågar samt andra produktionsanläggningar och företag som stöder deras produktion.

Mera information:
Kollektivavtalssekreterare Jarmo Tuomainen, tel. 0400 796 896
Vice ordförande Jari Nilosaari, tel. 0400 872 641