Förhandlingsresultat inom skogsmaskinbraschen

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för skogsmaskinbranschen avslutades idag den 31 januari när man lyckades nå en uppgörelse.

Avtalsperioden för den nya kollektivavtalsuppgörelsen är 1.2.2018 till 31.1.2020. Uppgörelsen innehåller en allmän löneförhöjning på 1,6 procent för båda avtalsåren och andra förändringar i de så kallade textfrågorna i kollektivavtalet för skogsmaskinbranschen.

Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av Industrifackets styrelse. Efter det publiceras innehållet noggrannare på Industrifackets webbplats.