Industrifacket ordnar politisk strejk

Industrifacket deltar i den politiska åsiktsyttringen som riktar sig mot regeringens och riksdagens så kallade aktiveringsmodell som bestraffar arbetslösa. Industrifackets styrelse har beslutat att ordna en politisk strejk på arbetsplatserna inom förbundets avtalsbranscher. Strejken börjar den 2.2 klockan 6 och slutar vid samma klockslag följande morgon. Strejken omfattar alla arbetsskift som börjar på fredagen.

– Genom den här sällsynta åtgärden vill vi klart och tydligt visa vad vi anser om aktiveringsmodellen men också vad vi tycker om regeringen Sipiläs verksamhetssätt, säger Industrifackets ordförande Riku Aalto.

– Regeringen drev i konkurrenskraftsavtalet sina egna målsättningar igenom. Efter det tyckte sedan regeringen att den inte själv behöver hålla fast vid avtalet, men samtidigt förutsätts andra göra det, fortsätter Aalto.

Industrifackets fullmäktige diskuterade redan i december aktiveringsmodellen i hårda ordalag. Fullmäktige förpliktade förbundsstyrelsen att förbereda åtgärder som möjliggör att fackavdelningarna och medlemmarna kan delta i politiska strejker.

Beslutet om strejk berör Industrifackets alla avtalsbranscher förutom medie- och tryckeribranschens arbetstagare, kommunikationsbranschens tjänstemän och utdelarna.

– Vi begränsar strejken så att den inte omfattar skyddsarbete och arbete som är nödvändiga för att säkra apparatursäkerhet, liv och hälsa. Strejken omfattar inte heller arbete som kräver att processer körs ner. Det samma gäller för arbete som har samband med förberedande arbete och efterarbete för att upprätthålla samma processer, förtydligar Aalto.

Industrifackets styrelse uppmanar medlemmarna att enligt möjlighet delta i FFC:s åsiktsyttring mot aktiveringsmodellen i Helsingfors den 2 februari. Målet med evenemanget är att regeringen skall dra tillbaka aktiveringsmodellen och sluta förbereda fler förslag som drabbar arbetslösa.

Mer om strejken, FFC:s åsiktsyttring och praktiska detaljer och instruktioner kan du läsa här.

Följ med strejksidan – strejkjouren öppnar på måndag

Information om den politiska strejken finns samlade på förbundets strejksida.

Förbundets strejkjour öppnar på måndagen klockan 8.30. Alla frågor kring strejken hänvisas till jouren.